برگزاری کارگاه 2 روزه در چابهار
دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی
برگزاری دومین همایش دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی
کلیک کنید
گزارش تصویری از دومین دور سفر اعضای دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی به چابهار
برگزاری دوره آموزشی
کلیک کنید
برای مشاهده کلیک کنید
گزارش دور دوم کارگاه‌های آموزش دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی
کارگاه نقش تعاونی‌ها در اشتغال و قدرت یابی زنان
سفر دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی به چابهار
انتشار مجموعه مقالات
مجموعه گزارش کارگاه ها
دانلود کنید

پوسترها - تعاونی برای زندگی بهتر

برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید

  

  سازمان خدمات اجتماعی

        شهرداری تهران

 

 

        

           

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید