سخنرانان پنل سوم همیاش
معرفی افراد اولین پنل همایش تعاونی، توسعه آموزشی و اشتغال پایدار
کلیک کنید
شرح تفضیلی پنل های دومین همایش
کلیک کنید
اهداف برگزاری همایش
کلیک کنید
برگزاری دومین همایش دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی
کلیک کنید

پوسترها - تعاونی برای زندگی بهتر

برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید