پیام تسلیت دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی به مناسبت زلزله غرب کشور
برگزاری مسابقه طرح برتر سوزن دوزی تعاونی های زنانه در شهرستان چابهار
راه انداری کمپین فروش کالاهای تعاونی‌های سوزندوزی زنان بلوچ
گزارش تصویری از سومین دور سفر اعضای دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی به چابهار
برگزاری کارگاه 2 روزه در چابهار
کلیک کنید
برگزاری دومین همایش دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی
کلیک کنید
گزارش تصویری از دومین دور سفر اعضای دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی به چابهار
انتشار مجموعه مقالات
مجموعه گزارش کارگاه ها
دانلود کنید

پوسترها - تعاونی برای زندگی بهتر

برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید
برای آگاهی تعداد بیشتری از اعضای جامعه ما را در نشر پوسترها همراهی کنید
دانلود کنید

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید