کتاب نخستین همایش ملی «مدرسۀ تعاونی، اقتصاد مشارکتی» به زودی منتشر خواهد شد.

کتاب نخستین همایش ملی «مدرسۀ تعاونی، اقتصاد مشارکتی» که آذر ماه سال جاری در تهران برگزار شده بود، با درج 11 مقاله برگزیده به زودی و به صورت نسخه دیجیتالی در سایت دبیر خانه توسعه مدرسه تعاونی به آدرس www.coopschool.ir منتشر خواهد شد.

ترویج ایده مدرسۀ تعاونی یکی از اهداف مهم این همایش بود که به دنبال آن فراخوان ارسال مقالات به صورت گسترده در دانشگاه ها، مدارس و مراکز مربوط منتشر شد و تعداد قابل توجهی مقاله پژوهشی در این خصوص به دبیرخانه رسید که در نهایت 11 مقاله با موضوعات مرتبط به عنوان مقالات برتر شناخته شدند.

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید