انتخاب تعاونی فرهنگی-آموزشی راه رشد به عنوان تعاونی برتر کشور

  به گزارش دبیرخانۀ توسعۀ مدرسۀ تعاونی، تعاونی فرهنگی آموزشی راه رشد امسال در جشنوارۀ تعاونی‌های برتر برای دومین بار به عنوان تعاونی برتر کشور و نیز برای سومین سال متوالی به عنوان تعاونی برتر استان تهران برگزیده شده است. 

این جشنوار هر سال در هفتۀ تعاون با هدف توسعه و ترويج فرهنگ تعاون در جامعه، معرفي توانمندي‌هاي بخش تعاون، ارج نهادن به زحمات تلاشگران بخش تعاون و ارتقاء جايگاه و اهميت تعاون و مشاركت در جامعه و ايجاد انگيزه و رقابت سالم ميان اعضاء خانواده بزرگ تعاون كشور و تشويق و ترغيب فعاليت‌هاي توليدي، توزيعي و خدماتی، معرفي الگوهاي عملي موفق تعاوني جهت بهره‌گيري ساير تعاوني‌ها از روش‌ها، دستورالعمل‌ها و ابزارهاي مديريتي، توليدي و ايجاد فضاي مناسب براي انتقال دانش رسمي و بومي در تعاون و توسعه مشارکت‌هاي مردمي، برگزار می‌شود.

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید