پنل اول؛ تعاونی و توسعه آموزشی

امکان و چالش‌های پیش رو در ایجاد و گسترش مدارس تعاونی در ساختار قانونی و اجرایی کشور

سیاست‌گذاری‌های کلان دولت، برنامه پنج‌ساله توسعه و نیز امکانات موجود در قانون اساسی

 بررسی امکانات قانونی فراهم شده از خلال تفاهم‌نامه

  

ردیف

نام پنلیست‌ها

موضوع گفت و گو

1

آزاده آشوری

"ارائه مقاله"

نیازسنجی مدارس در ایران و بررسی مدل تعاونی تامین نیاز

2

دکتر حسین طالب‌زاده

"مدیر کل اسبق آموزش وپرورش منطقه 2 تهران"

مسئولیت اجتماعی مدارس غیردولتی در قبال آموزش رسمی کشور و راهبرد مدارس تعاونی

3

دکتر علیرضا ناطقی

"مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون"

راهبرد تعاونی‌ها در توسعه نظام آموزش

4

آقای مسلم خانی

"مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت تعاون"

راهبرد تعاونی‌ها در توسعه نظام آموزش

5

آقای حسن نوروزی

"معاون مدیرکل و رئیس آموزش و پرورش شهرستان چابهار"

ضرورت تمرکززدایی از نظام آموزش و ضرورت الصاق برنامه های بومی به آموزش رسمی نظام آموزش و پرورش

 

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید