مهم‌ترین اهداف برگزاری همایش «مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی» عبارتند از : 

  • بررسی الگوهای موجود مدارس‌ تعاونی در ایران و جهان
  • ترویج گفتمان تعاونی به عنوان مدل اقتصاد مشارکتی
  • بررسی رویکردهای غالب سیاست‌های اقتصادی آموزش
  • بحث و هم‌اندیشی در خصوص زمینه‌های قانونی ایجاد مدارس تعاونی‌

  

 

 

 

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید