پنل اول:

«بحث و هم‌اندیشی در خصوص زمینه‌های قانونی ایجاد مدارس تعاونی»

 

  • دکتر وحیده نگین

مشاور وزیر تعاون در امور بانوان و رئیس موسسۀ آموزش عالی علمی

کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی

 

 

 

 

  •  دکتر حسین طالب‌زاده                                                                             

مدیر آموزش‌وپرورش منطقه 2 تهران

 

 

 

  

  • دکتر مهناز احمدی دستجردی

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش‌وپرورش

 

 

 

 

 

پنل دوم:

«اشتغال، نیروی کار و ظرفیت‌های ساختار تعاونی»

 

 

  • دکتر شهلا کاظمی‌پور

جمعیت شناس و عضو هیئت‌علمی‌ دانشگاه تهران

 

 

 

 

  •  دکتر عالیه شکربیگی

عضو هیئت‌ علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

 

 

 

 

  پنل سوم:

«اقتصاد مشارکتی و مدرسه»

 

 

  • دکتر محمد مالجو

اقتصاددان

 

 

 

  

 

  •  دکتر علی دینی ترکمانی

اقتصاددان و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

 

 

 

 

 پنل چهارم:

«بررسی سازوکارهای جاری فرآیندها و نظام‌های اقتصاد آموزش»

 

 

  • دکتر ابراهیم توفیق

جامعه‌شناس

 

 

 

  

پنل پنجم:

«قدرت‌یابی و ارتقای ظرفیت‌های جامعه مدنی از طریق تعاونی‌ها»

 

 

  • آذر تشکر

جامعه‌شناس و مدیر موسسه پژوهشی رخداد تازه اندیشه  

 

 

 

 

 

 

  • حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاری ایران

 

 

 

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید