چرا شرکت در این همایش مهم است؟

 

با شرکت در همایش «مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی» با ایدۀ مدرسه تعاونی، مفهوم اقتصاد مشارکتی و جامعه‌محور، امکان‌پذیری ایجاد مدرسه تعاونی در ساختار قانونی و اداری کشور و امکانات جامعه و دولت برای اجرای این ایده، آشنا خواهید شد.

علاوه بر این حضور در این همایش برای افرادی که دربارۀ مدل اقتصادی تعاونی کنجکاوند، مایلند دربارۀ ایجاد و توسعۀ کسب‌وکارها در قالب تعاونی بیشتر بدانند، به کسب‌وکار جامعه‌محور علاقمندند و به افزایش پتانسیل منابع انسانی‌شان فکر می‌کنند، مفید خواهد بود. 

ضمناً از آنجا که مخاطبان اصلی همایش «مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی» آموزگاران به ویژه آموزگاران حق‌التدریس و بازنشسته، مدیران و صاحب‌نظران آموزش و پرورش کشور، مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساتید و دانشجویان رشته‌های دانشگاهی مرتبط به ویژه دانشگاه تربیت معلم و نیز مربیان مهدکودکِ زیر مجموعۀ سازمان بهزیستی هستند، با شرکت در این همایش به شبکه‌ای از این افراد دسترسی خواهید داشت.

با شرکت در این همایش علاوه بر آشنایی با جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی سازمان کار تعاونی و تعاونی‌ آموزشی، با توجه به طیف گستردۀ مخاطبان و مدعوین همایش اعم از معلمان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و مدیران دولتی، در شبکۀ ارتباطی وسیعی قرار خواهید گرفت که به شما کمک خواهد کرد خود را به تأسیس یک مدرسۀ تعاونی نزدیک‌تر ببینید.

 

 

 

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید