برگزاری دوازدهمین دورۀ جشنواره علمی فرهنگی دخترانه و پنجمین دورۀ جشنوارۀ پسرانۀ مجتمع  فرهنگی، آموزشی راه رشد

بدین‌وسیله از تمام همكاران و دوستان دعوت می‌شود تا از دوازهمين دورۀ جشنواره دخترانه تعاونی فرهنگی، آموزشی راه رشد كه در روزهای ٢٣ و ٢٤ اسفندماه و پنجمین دورۀ جشنواره علمی فرهنگی پسرانه این مجتمع که در روزهای 22 و 23 اسفند ماه برگزارمی‌شود، بازدید فرمایند. 

 

 

  

  سازمان خدمات اجتماعی

        شهرداری تهران

 

 

        

           

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید