برگزاری دوازدهمین دورۀ جشنواره علمی فرهنگی دخترانه و پنجمین دورۀ جشنوارۀ پسرانۀ مجتمع  فرهنگی، آموزشی راه رشد

بدین‌وسیله از تمام همكاران و دوستان دعوت می‌شود تا از دوازهمين دورۀ جشنواره دخترانه تعاونی فرهنگی، آموزشی راه رشد كه در روزهای ٢٣ و ٢٤ اسفندماه و پنجمین دورۀ جشنواره علمی فرهنگی پسرانه این مجتمع که در روزهای 22 و 23 اسفند ماه برگزارمی‌شود، بازدید فرمایند. 

 

 

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید