انتشار نخستین خبرنامۀ دبیرخانۀ توسعۀ مدرسۀ تعاونی به مناسبت روز جهانی تعاون

 

فایل قابل دانلود در لینک زیر:

 

فایل قابل دانلود در لینک زیر:

خبرنامه

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر